Re-Vet European Training Curriculum For Restoration Workers


İstanbul Teknik Üniversitesi, Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202)  faaliyetinde “Re-Vet European Training Curriculum For Restoration Workers” başlıklı ve “2020-1-TR01-KA202-093483” no’lu Projede Proje Yürütücüsü Olarak Yer Almaktadır:

Projenin Tanımı:

Restorasyon çalışmasının kalitesi, şantiyedeki işçilerin yetkinliklerinden doğrudan etkilenir. Gerekli becerilere, bilgiye veya hassasiyete sahip olmayan işçiler, mimari mirasın koruma ve restorasyon çalışmalarında geri dönüşü olmayan hatalar yapma eğilimindedir. Bu işçilerin temel yeterlilikleri genellikle tam olarak geliştirilmemiştir çünkü bu işçilere sağlanan eğitim genellikle restorasyon becerileri değil temel inşaat becerileri üzerinedir. Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde restorasyonlar için nitelikli zanaatkarlar bulmak zordur. Avrupa'daki beceriler ve nitelikler şeffaf değildir ve birbirleriyle tutarlı değildir.

Bu proje, çevrimiçi bir platform aracılığıyla koruma / restorasyon alanlarında zanaatkarların yetkinliklerini geliştirmek için eğitim fırsatları sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim, becerilerin ve niteliklerin şeffaflığına katkıda bulunmak için Avrupa Müfredatı olarak planlanacaktır. Bu proje ile geliştirilecek Beceriler Platformu, hedeflenen, yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde beceri gündemleri geliştirme ve belirli becerilerin sağlanması, uygulanması ve güncellenmesine doğrudan dahil olanları dahil etme fırsatı sağlayacaktır. Bu platform ve işgücü piyasasındaki talebe bağlı olarak geliştirilen eğitim içerikleri aracılığıyla kişisel beceriler desteklenecektir.

 

Proje Ortakları:

1. İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye (Koordinatör Kurum)

2. İstanbul Valiliği, Türkiye

3. University of Strathclyde, Birleşik Krallık

4. Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna, İtalya

5. Univerza V Ljubljani, Slovenya

6. Instituto Para El Fomento Del Desarrollo Y La Formacion Sl, İspanya

7. Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

 

İTÜ Proje Ekibi:

Prof. Dr. Mehmet Özgür Kayalıca

Prof. Dr. Yıldaz Salman

Prof. Dr. Yegan Kahya Sayar

Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berker Yurtseven

Araş. Gör. Denizhan Güven