Empowering Persons with Disabilities through Effective Disaster Management

İstanbul Teknik Üniversitesi, Erasmus + Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204) faaliyetinde “Empowering Persons with Disabilities through Effective Disaster Management” başlıklı ve “2020-1-TR01-KA204-094078” no’lu Projede Proje Ortağı Olarak Yer Almaktadır:

Projenin Tanımı:

Doğal afetlerin kör, sağır, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve ailelerine bakanlar gibi engelli insanlar üzerinde orantısız etkileri vardır. 2004'ten 2014'e kadar özel raporlar, engelli kişilerin doğal afetlerden engelli olmayanlara göre 2-4 kat daha fazla acı çektiğini göstermiştir.

Bu projede acil risk olarak deprem, sel, yangın ve pandemi gibi doğal afetler üzerinde durulacaktır. Bu projenin hedefleri şunlardır: Etkili afet yönetimi yoluyla engelli insanları güçlendirmek; Engelliler ve bakıcılarının artan afet riskleri konusunda bilinçlendirilmesi; Erişilebilir öğrenme materyalleri portalındaki eğitim içerikleri ve erişilebilir öğrenme materyalleri yoluyla engelli bireyleri ve bakıcılarını doğal afetlere daha iyi hazırlamak

 

Proje Ortakları:

1. İstanbul Valiliği, Türkiye (Koordinatör Kurum)

2. İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

3. Instituto Para El Fomento Del Desarrollo Y La Formacion Sl, İspanya

4. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye

5. Centro Servizi Formazione, İtalya

6. Institouto Ekpaideftikou Kai Epaggelmatikou Prosanatolismou, Yunanistan

7. Asociatia Fundatia H pentru invatamant la distanta destinat persoanelor cu handicap, Romanya

 

İTÜ Proje Ekibi:

Prof. Dr. Mehmet Özgür Kayalıca

Prof. Dr. Üner Çolak

Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berker Yurtseven

Araş. Gör. Denizhan Güven