Çocuklar Suyu Kodluyor


İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında başvurulan "Çocuklar Suyu Kodluyor! H2Okullu Oldu" projesi desteklenmeye uygun görülmüştür.

DenizTemiz Derneği/Turmepa tarafından, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği ortaklığında yürütülmekte olan “Çocuklar Suyu Kodluyor! H2Okullu Oldu” başlıklı projede İstanbul Teknik Üniversitesi iştirakçi olarak yer almaktadır. 

Çocukların yaratıcılık, sorgulama, araştırma yönlerini geliştirmelerini teşvik etmek. Denizlerin ve suyun yaşamımızdaki önemini öğreterek çocukları bu konuda deneysel STEM çalışmalarına yönelterek yaşayarak öğrenmelerini sağlamak ve dünyanın oksijen kaynağının %50-70 oranında denizlerden sağlandığı bilgisini aktarmak. Böylece çevresel duyarlılığı yüksek, sorumluluk duygusuna sahip bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak. Proje kapsamda İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 29 okulda öğrenim gören 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden 6630 çocuğa ve 60 öğretmene eğitim verilecektir.​

 • Su ve suyun önemi
 • Suyun ekosistemdeki yeri
 • Denizler ve önemi
 • Denizlerin ekosistemdeki yeri
 • Su ve denizlere yönelik tehditler
 • Su ve denizlere yönelik tehditlerde insan etkisi
 • Su ve denizlere yönelik tehditlerin azaltılma yolları
 • İnsanın su ve denizlere yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasındaki rolü
 • Suyun ve denizlerin sürdürülebilirliği
 • Kaynakların kullanımı ile doğanın kaldırma kapasitesi arasındaki ilişki ve önem
 • Doğal kaynakların sürdürülebilirliği